Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00tel.: +48 12 433 80 70
ul. Czyżówka 14, lok.1.130-526 Kraków

Usługi księgowe

Prowadzenie rozliczeń podatkowych i księgowych obejmuje:
  • dokonywanie dekretacji na dostarczonych dokumentach
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych (Księgi Handlowej lub Księgi Przychodów i Rozchodów)
  • sporządzanie w terminach ustawowych deklaracji podatkowych, ZUS-owskich i sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego oraz niezbędnych zgłoszeń dotyczących obowiązku podatkowego (NIP itp.)
  • prowadzenie rejestrów VAT z zakresu zakupu i sprzedaży
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych wraz z ich amortyzacją
  • informowanie Klienta o dostrzeżonych uchybieniach formalnych, rachunkowych i merytorycznych w dostarczonych Kancelarii dokumentach
  • przygotowywanie planów kont
  • opracowywanie polityki rachunkowości
  • reprezentowanie Klienta przed Urzędem Skarbowym w zakresie wynikającym z ww. usług

Adres naszego biura

ul. Piłsudskiego 9/4, 31-110 Kraków

Nasze numery telefonów

+48 12 422 12 90, +48 12 433 80 71FAX: +48 12 431 01 90

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00