Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00tel.: +48 12 433 80 70
ul. Czyżówka 14, lok.1.130-526 Kraków

Usługi kadrowe i administracja płacowa

Obsługa kadrowo-płacowa obejmuje:
  • prowadzenie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy (akta osobowe)
  • naliczanie płac pracowników etatowych i sporządzanie wynikających z nich deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych
  • sporządzanie umów cywilnoprawnych z osobami nie prowadzącymi działalności gospodarczej i rozliczenia podatków z tego tytułu
  • obsługę rozliczeń związanych z wpłatami na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • sporządzanie sprawozdań statystycznych o zatrudnieniu i o płacach do Głównego Urzędu Statystycznego

Adres naszego biura

ul. Piłsudskiego 9/4, 31-110 Kraków

Nasze numery telefonów

+48 12 422 12 90, +48 12 433 80 71FAX: +48 12 431 01 90

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00