Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00tel.: +48 12 433 80 70
ul. Czyżówka 14, lok.1.130-526 Kraków

Doradztwo prawne

We współpracy z Kancelarią Adwokacką adwokat Aniki Zańko oraz adwokata Jakuba Walawskiego oferujemy naszym Klientom kompleksową obsługę prawną, a w szczególności:
  • pomoc w wyborze najdogodniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
  • zakładanie oraz rejestrację spółek prawa handlowego
  • przekształcenia oraz restrukturyzacje spółek
  • przekształcanie indywidualnej działalności gospodarczej w spółki osobowe oraz kapitałowe
  • wsparcie prawne w zakresie realizacji projektów biznesowych, w tym przede wszystkim przeprowadzanie audytów, analizy ryzyka i jego optymalizacji
  • sporządzanie opinii prawnych
  • sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów (sprzedaży nieruchomości oraz ruchomości, najmu, pożyczki, kredytowych, leasingu, umów przedwstępnych)
  • udział w negocjacjach z kontrahentami
  • przygotowywanie wniosków, pism oraz odwołań do właściwych urzędów administracji państwowej, samorządowej i specjalnej (postępowania administracyjne)

Przedmiot zlecenia nie obejmuje zastępstwa procesowego w postępowaniach sądowych i sądowo -administracyjnych oraz prowadzenia tych spraw; mogą być one prowadzone na podstawie odrębnej umowy zlecenia z adwokatem lub radcą prawnym współpracującym z naszą firmą.

Adres naszego biura

ul. Piłsudskiego 9/4, 31-110 Kraków

Nasze numery telefonów

+48 12 422 12 90, +48 12 433 80 71FAX: +48 12 431 01 90

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek - 9:00 - 17:00